aaaodhady.cz dále ceny

Ceny a termíny

Po zadání základních údajů Vám obratem napíši konkrétní cenovou nabídku včetně možných termínů prohlídky a termínu odevzdání. Ceny jsou stanovovány, dle náročnosti a rozsahu posudku. Termín vypracování znaleckých posudků bývá do 7 dnů po předání podkladů, po dohodě s objednatelem je možná i kratší lhůta.