aaaodhady.cz dále znalecká činnost

Znalecká činnost

 • bytů a nebytových prostor
 • pro daň z převodu nemovitosti
 • rodinných domů
 • pro daň darovací
 • domy s nájemními byty
 • pro daň dědickou
 • rekreačních chalup a domků
 • pro vypořádání podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů
 • rekreačních a zahrádkářských chat
 • pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • vedlejších staveb
 • ocenění věcných břemen
 • garáží
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví
 • studní
 • ocenění při reálném dělení nemovitostí
 • venkovních úprav
 • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
 • hroby, hrobky a hřbitovní stavby
 • ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu
 • nedokončených staveb
 • ocenění provedených stavebních prací
 • stavebních pozemků
 • ocenění, specifikace, kvalifikace a výčet vad a poruch stavebního díla
 • zemědělských i ostatních pozemků
 • pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr
 • trvalých prostorů
 • informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování
 • ocenění věcných břemen
 • a další stavby